az üzemeltető / eladó és az ügyfél / vevő közötti reklamációs feltételek (a továbbiakban: DP)

Bevezető rendelkezések.


1. A Hravaskolka.sk online áruház üzemeltetője (eladó) a Hravá  škôlka sro, Žižková 4D, 040 01 Kassa .

2. Az online áruház vásárlója (vevő) minden olyan természetes vagy jogi személy, aki elektronikus űrlapot küld áruk ( termékek ) vagy szolgáltatások megrendelésével.

3. Jelen Reklamációs feltételek az üzemeltető és az ügyfél közötti jogviszonyokat szabályozzák az üzemeltető által nyújtott áruk és szolgáltatások helyességével és minőségével kapcsolatos panaszok kezelése során.

4. A jelen reklamációs feltételek alkalmazásában benyújtott panaszok azt a jogot jelentik, amelyet az ügyfél gyakorol az üzemeltető által az árukban vagy szolgáltatásokban elkövetett hibákért való felelősség alól, és amely bizonyos jogorvoslatot, vagy a helytelen teljesítésért kártérítést igényel, illetve szerződés tárgyának nem teljesítése.


Panaszkezelési eljárás


1. A jelen DP értelmében a jogosult személyesen, írásban vagy e-mailben nyújthat be panaszt.

2.  Az alaposan becsomagolt árut a következő címre küldheti vissza:

Hravá Škôlka s.r.o.

Opatovská cesta 14

04001 Kassa

Szlovákia

Az áru visszaküldésének a költsége a vevőt terheli.

3. A panaszból különösen egyértelműen ki kell derülnie:
• ki nyújtja be a panaszt (név, vezetéknév, állandó lakóhely címe),
• a panasz tárgya, vagy mit követel az ügyfél,
• kinek szól a panasz,
• a panasz kelte,
• az ügyfél aláírása vagy a meghatalmazott személy aláírása meghatalmazással együtt.

4. Amennyiben a panaszt e-mailben, faxon vagy írásban nyújtja be a Meghatalmazott személy az ügyfél nevében, a panaszhoz csatolni kell egy meghatalmazást az ügyfél képviseletére a panasz ügyében.

5. Ha a panasz nem tartalmazza a jelen cikk 2. pontjában felsorolt ​​követelményeket, akkor azt indokolatlannak tekintik.

6. A  reklamációs feldolgozási határideje a panasz keltétől számított legfeljebb 30 nap. Az üzemeltető írásos dokumentumot ad ki az ügyfélnek a panasz kezeléséről.

7. A reklamáció teljesítése azt a napot jelenti, amikor az ügyfél benyújtja a követelést. A panasz napjának a következőket kell tekinteni:

• postai küldemények esetében - a reklamáció kézbesítésének napja az üzemeltető székhelyére
• személyes kézbesítésre - a reklamáció másolatán szereplő dátum, amellyel az üzemeltető megerősíti a kézbesítést
• e-mailben történő kézbesítésre - az e-mail kézbesítésének napja

8. Az üzemeltető és az ügyfél közötti egyéb jogviszonyokra, amelyeket a jelen Reklamációs feltételek kifejezetten nem szabályoznak, az üzemeltető és az ügyfél között létrejött egyedi szerződések vonatkozó rendelkezései, a Szlovák Köztársaságban hatályos, általában kötelező érvényű jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

9. Az Üzemeltető bármikor jogosult módosítani vagy kiegészíteni ezeket a Reklamációs feltételeket a jogi szabályozás és az üzleti környezet változása miatt. Az Üzemeltető a Reklamációs feltétel jelenlegi szövegét a honlapján történő közzététel útján határozza meg.

Ez a DP 2016. július 1- jétől lép hatályba  és teljes egészében felváltja a korábbi DP-t. Az üzemeltető fenntartja a jogot a DP előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Bevásárlókosár (0)

Az ön kosara üres.