Ismertető a személyes adatok feldolgozásával

a Lerni s.r.o./lerni.hu/ társaságban

szerződéses partnereknek / weboldal látogatóknak /

az e-shop felhasználói / a Hírlevél iránt érdeklődők

 

 

A vállalatával és a nevében eljáró személyekkel való együttműködés érdekében, ill. közvetlen együttműködés Önnel, mint természetes személy nem vállalkozóval, a Hravá škôlka s.r.o. /lerni.hu/ (a továbbiakban: Üzemeltető) természetes személyek személyes adatait dolgozza fel. A személyes adatok feldolgozása során az adatkezelő betartja az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit. törvény (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseivel összhangban és az 1. sz. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: „törvény”).

A jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az Üzemeltető a következő információkat nyújtja Önnek:

 1. 1.1 Az üzemeltető személyazonossága és elérhetőségei - Hravá školka s.r.o. székhelye: Žižková 4D, 040 11 Kassa, azonosító szám: 47 802 278, e-mail: info@hravaskolka.sk vagy info@lerni.hu , telefonos elérhetőség: +421950 103 305, webcím: https://www.lerni.hu
 2.  A személyes adatok kezelésének célja, valamint a feldolgozás jogalapja:

a) Jogalap: A szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötése előtt az Ön kérésére végrehajtott intézkedések végrehajtása, ideértve az áruk e-shopon keresztül történő leszállítását. Cél: szerződéses kötelezettség teljesítése, ideértve a kapcsolódó üzleti és pénzügyi kommunikációt;

b) Jogalap: Az Üzemeltető jogainak és jogilag védett érdekeinek védelme; Cél: az Üzemeltető szállítottárukért, szolgáltatásokért vagy egyéb követelésekért esedékes összegek behajtása;

c)Jogalap: Az Üzemeltető jogainak és jogilag védett érdekeinek védelme;

Cél: weboldalunk működőképességének és biztonságának biztosítása a felhasználók számára és statisztikák vezetése; azokra az esetekre vonatkozik, amikor felkeresi weboldalunkat: https://www.lerni.hu/;

d)   Jogalap: Az érintett hozzájárulása a hírlevélhez. Ön beleegyezését adja meg azzal, hogy önként megadja e-mail címét, amelyre kíváncsi cégünk hírei és ajánlatai.

Cél: hírlevelek küldése, az Üzemeltető, tevékenységének és szolgáltatásainak népszerűsítése;

1.4 Feldolgozott személyes adatok - a fentiek alapján a következő személyes adatokat kezeljük:

a) Azonosító és elérhetőségei - név és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, állandó lakóhely címe,

b) az Ön által érdekelt vagy nyújtott szolgáltatások részletei,

c) kölcsönös kommunikációnk adatai (akár személyesen, írásban, telefonon vagy más módon történt),

d) fizetési adatok (pl. a befizetett vagy esedékes összegre, számlaszámra stb. vonatkozó információk), ha a szolgáltatás teljesített

e) weboldalunk látogatása esetén - IP-cím, webnaplók, sütik,

f) hírlevél-üzemeltetés esetén - név, e-mail cím, telefonszám.

1.3 Személyes adatok címzettjei vagy címzettjeinek kategóriái - Az Ön személyes adatait indokolt esetben és csak a szükséges mértékig adjuk át a címzettek alábbi kategóriáinak:

 1. szerződéses partnereink, akikkel együttműködünk az Önnel fennálló szerződéses viszony megvalósításában, pl. informatikai szolgáltatók, kiszervező szolgáltatók, webtárhely-szolgáltatók, áruszállítás, kézbesítő cégek / pl. GLS Hungary
 2. szerződéses partnerek esetén adatszolgáltatás, ha a törvény előírja, vagy ha ez jogos érdekeink védelméhez szükséges (pl. bíróságok, a Szlovák Köztársaság Rendőrsége, stb.).
  1. Nem továbbítunk személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek.
  2. A személyes adatok megőrzési ideje - a feldolgozás rendeltetésétől függ. A szerződéses együttműködésre vonatkozó adatok esetében az együttműködés végétől számítva legfeljebb 5 év telik el, kivéve, ha bírósági vagy közigazgatási eljárás folyik, amelyben a személyes adatait tartalmazó bizonyítékot kell felhasználni. Ha a kapcsolattartási űrlapot a weboldalon használják, a kérelem elküldésétől számított legfeljebb 1 év A hírlevél működéséhez szükséges adatok feldolgozásakor csak az Ön beleegyezésének időtartamára.
  3. Jogok megléte az Üzemeltetővel szemben - mint érintett személy, Önnek vannak olyan jogai, amelyeket Ön, mint érintett személy saját belátása szerint gyakorolhat. Ezek a jogok:

- Hozzáférési jog - kérheti az üzemeltetőtől az Ön által feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférést. Az üzemeltető a feldolgozott személyes adatok másolatát is megadja.

 

- Helyesbítéshez való jog - kérheti az Üzemeltetőt, hogy javítsa ki az Önről feldolgozott pontatlan vagy hiányos személyes adatokat

 

- Törlés joga - kérheti az Üzemeltetőt, hogy törölje az Ön személyes adatait, ha a következő helyzetek bármelyike ​​bekövetkezik:

 1. személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre azokat összegyűjtötték vagy más módon feldolgozták;
 2. visszavonta a beleegyezését, amely alapján személyes adatait feldolgozták, és kezelésüknek nincs más jogi oka;
 3. kifogásolta személyes adatainak automatizált feldolgozásán alapuló döntést, és ennek nyomon követése nem rendelkezik nyomós jogos okokkal, vagy kifogásolta személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozását;
 4. Személyes adatait illegálisan dolgoztuk fel;
 5. Személyes adatait törölni kell az Üzemeltetőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabályokban meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése érdekében;
 6. Személyes adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások felajánlásával kapcsolatban gyűjtöttük.

 

A feldolgozás korlátozásának joga - kérheti az Üzemeltetőt, hogy korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását, ha a következő helyzetek bármelyike ​​bekövetkezik:

a. Ön megtagadta a személyes adatok pontosságát az Üzemeltető számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig;

b. személyes adatainak kezelése törvénytelen, de Ön nem hajlandó törölni ezeket az adatokat, és ehelyett korlátozni kéri azok felhasználását;

c. Az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adatokra feldolgozás céljából, de Ön kéri őket a jogi követelések megállapítására, érvényesítésére vagy védelmére;

d. Kifogást emelt személyes adatainak kezelése ellen az Art. 21. bekezdés 1. pontját, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy az Üzemeltető indokolt tényezői felülmúlják-e az Ön jogos indokait.

- Az adatok hordozhatóságához való jog - a rendeletben meghatározott esetekben joga van személyes adatok megszerzésére

- az Önre vonatkozó és strukturált, általánosan használt adatok, amelyeket Ön szolgáltatott az Üzemeltetőnek

- és géppel olvasható formátumban, feltéve, hogy ez a jog nem sérti mások jogait és szabadságait.

- A hozzájárulás visszavonásának joga - ha személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, akkor bármikor jogában áll visszavonni beleegyezését a személyes adatok feldolgozásához abból a célból, amelyhez beleegyezését adta.

- Kifogáshoz való jog - bármikor kifogásolhatja személyes adatainak az Üzemeltető általi, az Üzemeltető jogos érdeke alapján végzett közvetlen marketing céljából történő feldolgozását.

- Panasz benyújtásának joga - joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala.

1.6 Személyes adatok megadásának kötelezettsége vagy lehetősége - Lehetősége van kifejezni beleegyezését a hírek és hirdetések küldéséhez. Nem köteles ilyen hozzájárulást adni nekünk. Ha úgy dönt, hogy együttműködik velünk, kommunikál vagy meglátogatja weboldalunkat, akkor szükséges, hogy a személyes adatokat a szükséges mértékben megadja nekünk. Ellenkező esetben nem lesz lehetőség Önnel kommunikálni, szolgáltatásokat nyújtani, ill. Nem tudja teljes mértékben böngészni a webhelyet. Ez nem vonatkozik a sütik feldolgozására, amelyet a böngésző beállításaiban módosíthat, hogy ne dolgozzuk fel Önről ezeket az információkat.

1.7 Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is - A személyes adatoknak a fentiekben meghatározott célokra történő feldolgozása során nem végezünk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

1.8 A személyes adatok védelmének egyéb vonatkozásai - a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos egyéb kérdéseivel kapcsolatban cégünkel illetően, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, küldjön üzenetet  az e-mail címre: info@lerni.hu  vagy telefonon a tel. szám.: +421950 103 305.

 

Bevásárlókosár (0)

Az ön kosara üres.