A www.lerni.hu webáruház általános üzleti feltételei

az üzleti feltételek meghatározása egyrészt az üzemeltető / eladó / szállító, másrészt az ügyfél / vevő között

 

1. Alapvető rendelkezések

 

1.1. Ezek az általános üzleti feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerződéses feltételek az Art. Törvény 273. §-a. 513/1991 Coll. A társaság között létrejött szerződéses kapcsolatok módosított Kereskedelmi Törvénykönyve (a továbbiakban: „Kereskedelmi törvénykönyv”): Hravá škôlka sro, Krompašská 96, 040 11 Košice, IČO: 47 802 278, email:info@lerni.hu mint áruk szállítója, valamint természetes és / vagy jogi személy, mint és szerves részét képezik:
a) adásvételiszerződésnek,
b) munkaszerződésnek vagy
c) meg nem nevezett szerződésnek, vagyis olyannak, amelyet a jogszabályi rendelkezések nem kifejezetten szabályoznak szerződésfajtának, de a felek kellően meghatározzák a szállító és a vevő között a jelen ÁSZF-ben alább felsorolt ​​kötelezettségek tárgyát (az 1.1. pont a), b) és c) alpontjában említett szerződéstípusok, a továbbiakban: „szerződések“)

1.2. Hravá škôlka s.r.o, Krompašská 96, 040 11 Košice, IČO: 47 802 278 a szerződéses kapcsolatokban főként az eladó, a szállító, a vállalkozó részéről jár el, és jelen ÁSZF-ben a továbbiakban "szállítónak" nevezzük.

1.3. A másik szerződő fél - természetes személy és / vagy szerződéses viszonyban álló jogi személy, amely elsősorban a vevő részéről jár el, az ügyfelet az ÁSZF-ben továbbiakban "vevőnek" nevezik.

1.4. Az ügyfélre és a szállítóra a továbbiakban a jelen ÁSZF alkalmazásában „szerződő felekként“ nevezzük.

1.5. A vevő megrendeli az árukat a szállítótól az e-boltban a szállítóhoz eljuttatott megrendelés útján, e-mailben vagy telefonon, így benyújtja a szerződés tervezetét. A megrendelésnek tartalmaznia kell a számlázási és szállítási címet, a mobiltelefon elérhetőséget, a pontos kódot, az áruk nevét és mennyiségét (a továbbiakban: „megrendelés“).

1.6. A megrendelés kötelező szállító általi elfogadása a megrendelő írásbeli vagy e-mailes visszaigazolása a szállító részéről, amelynek tartalma megmutatja a szállító  akaratát a megrendelés iránt, továbbiakban a ("megrendelés visszaigazolása"). A megrendelés elfogadása akkor érvényes, ha azt kézbesítik az ügyfélnek.

1.7. A szerződés megkötése - a szerződés a szállító által a megrendelés kötelező megerősítésének (a továbbiakban: a „szerződés megkötése“) napján lép hatályba.

1.8. Az áruk ingóságok, a megrendelésben meghatározott szállítmány vagy munka (a továbbiakban: „áruk“).

1.9. Az áruk átadásának helye a szállító székhelye, hacsak a szerződő felek nem állapodtak meg az áru másik kézbesítési helyéről (a továbbiakban: "kézbesítés helye").

1.10. Az ügyfél vállalja annak biztosítását, hogy a megrendeléseket, a szerződés megkötését, a szerződéses feltételek megegyezését és az áruk elfogadását az ő nevében csak arra felhatalmazott személy teljesítse; e kötelezettség megszegése esetén köteles megtéríteni a szállítónak az ezzel okozott kárt. Az ügyfél meghatalmazottja az ügyfél bármely alkalmazottja, vagy az ügyfél kommunikációs eszközeit (e-mail, telefon) vagy az ügyfél bélyegzőjét használó személy. A kétségek elkerülése végett ezeket a jogalanyokat olyan személynek kell tekinteni, aki felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az Ügyfél nevében és érdekében az Art. 15. § vagy par. A Kereskedelmi Törvénykönyv 16. §.

1.11. A szállító által beérkezett összes megrendelés kötelező. Az ügyfél mindaddig lemondhatja a megrendelést, amíg az ügyfél értesítést nem kap a szállítótól a megrendelés átvételéről. Az ügyfél lemondhatja a megrendelést telefonon a szállító telefonszámán vagy e-mailben, amelyet a jelen feltételekben vagy a szállító weboldalán határoz meg.

1.12. Abban az esetben, ha a szállító részéről nyilvánvaló technikai hiba lép fel az áruk árának online áruházban történő megadásakor vagy a megrendelés során, a szállító nem köteles az árut a nyilvánvalóan téves áron eljuttatni a vevőhöz, még akkor sem, ha a vevőnek automatikus visszaigazolást kaptak. megrendelések ezen üzleti feltételei szerint. A szállító indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az ügyfelet a hibáról, és a megváltozott ajánlatot elküldi az ügyfélnek az e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződést az ügyfél elfogadási visszaigazolásával kötik meg a szállító e-mail címére.

1.13. A szállító fenntartja a jogot, hogy törölje az árurendelést, ha nem áll rendelkezésre (a készlet hiány, a termékkínálatból kisorolt termék stb.), vagy ha minden erőfeszítéssel a szállító nem tudja leszállítani az árut a megbeszélt időben vagy áron belül, vagy ha a biztosíték az áruk aránytalan nehézségeket és aránytalan költségeket okozna a szállítónak a megrendelt áruk értékéhez viszonyítva. A szállító csak abban az esetben jogosult a megrendelés említett lemondását, azaz a szerződéstől való elállást alkalmazni, ha a vevővel nem állapodott meg a helyettesítő teljesítésről. A szállító köteles a megrendelés lemondásáról telefonon vagy e-mailen haladéktalanul tájékoztatni az ügyfelet. Ha az ügyfél a megrendelés törlése előtt megfizette a vételárat vagy annak egy részét, a szállító vállalja, hogy a teljes beérkezett összeget a rendelés törlése következtével 14 napon belül visszajuttatja az ügyfélnek arra a számlára, amelyről a vételárat átutalták, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg.

 

2. Értékesítési árak és fizetési feltételek

 

2.1. Az ügyfél vállalja, hogy az áruk árát megfelelően és időben megfizeti, míg az áruk ára a szállító katalógusára, vagy a szerződésben megállapított ár alapján történik. A katalógusban szereplő árak az új katalógus kiadásáig érvényesek, és tartalmazzák az áfát. Ezenkívül az e-shopban (a szállító honlapján) felsorolt ​​összes ár szerepel az áfával együtt, hacsak másképp nem szerepel.

2.2. Az összes ár külön költség nélkül vannak feltüntetve, különös tekintettel a szállítási költségekre, az áruk csomagolására, ill. az árukra vonatkozó különleges követelmények az ügyfél részéről. A szállítási, csomagolási vagy egyéb költségek felszámítása esetén ezeket külön, legkésőbb a megrendelés elkészítéséig külön megadjuk.

2.3. Ha az ügyfél óvoda, általános iskola és más állami szervezet, a szállító a terméket kézbesítheti a termékek előre fizetés nélkül,  „számlára“ , legfeljebb 14 napos futamidővel.

2.4. Hacsak a felek másként nem állapodnak meg, és az ügyfél természetes vagy jogi magánszemély vagy más nem kormányzati szervezet, a szállító a megrendelt árukat csak a teljes vételár és egyéb költségek megfizetése után szállítja le, például utánvétes vagy előre fizetett ár formájában . A fizetési módot mindig a megrendelés kötelező elfogadásakor kell megadni.

2.5. Az ügyfél monetáris kötelezettségét akkor tekintik teljesítettnek, amikor a pénzeszközöket hozzáírják a szállító bankszámlájára.

2.6. A szállító számlát küld e-mailben a megrendelésben megadott e-mail címre és / vagy postai úton a megrendelésben megadott ügyfél címére.

2.7. A minimális rendelés érteke 3 600 Ft.

 

3. A szállító és az ügyfél jogai és kötelezettségei 

 

3.1. Az ügyfél vállalja, hogy a szállított árut a fuvarozó jelenlétében ellenőrzi, különös tekintettel arra, hogy az áruk csomagolása sértetlen-e.

3.2. A szállító vállalja, hogy a megrendelt árut megfelelően és időben szállítja.

 

4. Szállítási feltételek

 

4.1. Az áru szállítása a vevő kézhezvételének napját jeleneti.. Ha a szállítást a szállító a megrendelő megrendelésének megfelelően biztosítja , akkor az árukat abban az időben szállítják, amikor a szállító átadta szállításra az első fuvarozónak. Az ügyfél általában a szállítólevélen erősíti meg az áru átvételét a fuvarozónak, míg ettől a pillanattól kezdve az ügyfél ténylegesen rendelkezhet az áruval.

4.2. Az áruk károsodásának kockázata a szállítótól az ügyfélig áthárul azáltal, hogy az árut a vevő átveszi. Ha árut szállít egy harmadik félen - a fuvarozón keresztül, akkor a kár kockázata a szállítótól az ügyfélig áthárul, amikor az árut az első fuvarozónak szállítják az ügyfél számára. Az áruk károsodása, amely annak vevőre történő veszélyének átruházása után keletkezett, nem érinti a megállapodás szerinti vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

4.3. A megrendelések az 5 és 30 munkanap közötti időszakban valósulnak meg. A szállítási idő mindig hozzávetőleges. A szállítmányozó társaságokkal való együttműködés során 1-2 napot kell hozzáadni a szállítási időhöz, amely a szállítmányozó cégek honlapján szerepel.

4.4. Ha úgy dönt, hogy utánvéttel fizet, akkor automatikusan hozzáadódik a 360 Ft utánvétes díj az áfával együtt. A díj külön szerepel a megrendelés szövegében.

4.5. Hosszabb várakozási idő esetén, nagy érdeklődés vagy a gyártó késése miatt, késhet a megrendelés kézbesítése. Ebben az esetben az Ön által megrendelt árukat később szállítjuk. A szállító folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet. Elnézést kérünk a megrendelés kézbesítésének késése miatt.

4.6. Abban az esetben, ha a kiszállított áruk vagy az áruk csomagolása megsérül, az ügyfél köteles ezeket a megállapításokat a fuvarlevélben megadni. A fuvarlevélbe történő bejegyzés nélkül nem lehet igényt benyújtani az áruk szállítás közbeni károsodására.

 

5. Tulajdonjog fenntartása

 

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF szerint a felek megállapodtak abban, hogy a leszállított áruk tulajdonjoga csak a teljes kifizetés után száll át az ügyfélre. Mindaddig az áruk kizárólagos tulajdonosa a szállító, és az árukat csak a vevőre bízzák. Az Ügyfél köteles biztosítani a tulajdonjog fenntartásának hatékonyságát harmadik felekkel szemben, és a tulajdonjog fenntartásáról megfelelő módon értesíteni harmadik feleket. Amennyiben e kötelezettség megszegése esetén az ügyfél a szállítóval szemben felel a felmerült károkért. Az ügyfél elfogadja az áruk tulajdonjogának megszerzésének ezt a módját, és egyúttal kijelenti, hogy tisztában van a tulajdon fenntartásával kapcsolatos minden jogi következménnyel.

 

6. A hibákért való felelősség és a panasztételi eljárás

 

6.1. A szállító kijelenti, hogy az áruk:

a) a szerződésben meghatározott célra és az árukra szokásos célra alkalmazható,

b) új, és megőrzi a szerződésben megállapított jellemzőket és a használat szempontjából szokásos jellemzőket.

6.2. A szállító az áru átvételének napjától számított 24 hónapig garanciát vállal az átadott árukra. A jótállási idő az áruk rejtett hibáira vonatkozik.

6.3. Az ügyfél köteles az áru rejtett hibáiról 24 órán belül írásban értesíteni a szállítót, miután megtudta az áru ezen hibáját.

6.4. A jótállási igény olyan, amelyben egyértelmű, hogy a kárt nem a nem megfelelő és aránytalan bánásmód okozta, ami azt jelenti: a termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata, a termékre gyakorolt ​​túlzott erő, a termék nem megfelelő összeszerelése, nem megfelelő kezelése.

6.5. Az ügyfél köteles haladéktalanul, legkésőbb az áru átadásától számított 3 munkanapon belül, írásban értesíteni a szállítót a leszállított áru bármely megállapított mennyiségi hiányáról. Ellenkező esetben joga van csak az áru rejtett hibáit követelni.

6.6. A jótállás nem vonatkozik a termékek mechanikai sérüléseire vagy a nem rendeltetésszerű használatból vagy telepítésből eredő károkra

6.7. A panasz benyújtásához az ügyfél köteles személyesen, írásban vagy e-mailben írásbeli panaszt eljuttatni, amelynek a következő információkat kell tartalmaznia:

• ki nyújtja be a panaszt (név, vezetéknév, állandó lakcím),

• a panasz tárgya vagy az, amit az ügyfél követel (név és termékkód, az áru megvásárlásának dátuma, számla vagy szállítólevél száma, az igényelt hiba leírása részletes leírással, vagy a hibát bemutató fénykép küldése),

• akinek a panaszt címezték,

• a panasz benyújtásának dátuma,

• az ügyfél aláírása vagy a meghatalmazott személy aláírása a meghatalmazással együtt.

6.8. Ezen írásos értesítés alapján cégünk szakembere felveszi Önnel a kapcsolatot és megállapodik Önnel a következő lépésekről. A szállító bármikor felkérheti az ügyfelet, hogy nyújtsa be az igényelt áruk fényképes dokumentációját.

6.9. A reklamált vagy visszaküldött árut szállításkor nem lehet utánvétellel eljuttatni a szállítóhoz, ha a szállító nem ad írásbeli beleegyezést az ügyfél számára.

6.10. A panaszok kezelésének eljárását a panaszkezelési eljárás határozza meg, amely elérhető a szállító honlapján, itt: 

 

 

7. Információbiztonság és védelem

 

A Szállító a személyes adatok feldolgozását az alkalmazandó előírásoknak megfelelően folytatja, különös tekintettel az EU - GDPR rendeletre és a. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről. A személyes adatokról, azok kezeléséről, védelméről és az Ön jogairól részletes információk találhatók a szállító honlapján, itt: https://www.lerni.hu/ochrana-osobnych-udajov/

 

8. Információ a fogyasztó azon képességéről, hogy az AVR-szervezethez forduljon

 

8.1 Tisztelt ügyfél, mint fogyasztó joga van jogorvoslat iránti kérelemmel kapcsolatba lépni velünk (szállítóval), ha nem elégedett a panaszának kezelésével, vagy ha úgy gondolja, hogy megsértettük az Ön jogait.

8.2 Ha elutasítjuk a fent említett jogorvoslati kérelmét, vagy a feladásának napjától számított 30 napon belül nem válaszolunk rá, akkor joga van javaslatot benyújtani az alternatív vitarendezés kezdeményezésére az AVR-szervezeteknek.

8.3 A feltételek értelmezése az Általános Szerződési Feltételek jelen cikkének alkalmazásában és az alternatív vitarendezés céljából:

 

 1. a fogyasztó az a természetes személy, aki fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti tevékenysége, foglalkoztatása vagy hivatása körében jár el,
 2. az eladó olyan személy, aki fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti tevékenysége vagy szakmája keretein belül jár el, vagy az a személy, aki a nevében vagy nevében jár el,
 3. az alternatív vitarendezés a törvény szerinti alternatív vitarendezés tárgyának eljárása, amelynek célja a vitában részt vevő felek közötti vitarendezés békés rendezése,
 4. a vitában résztvevő felek az alternatív vitarendezésért folyamodó fogyasztó és az az eladó, akivel szemben a kérelem irányul,
 5. az alternatív vitarendezési szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet,
 6. az alternatív vitarendezés tárgya a fent említett alternatív vitarendezési testület, valamint a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési tantárgyak jegyzékébe bejegyzett felhatalmazott jogi személy (fogyasztóvédelem céljából létrehozott vagy létrehozott jogi személy, törvény által létrehozott kamara vagy érdekképviselet). Az AVR-szervezetek jelenlegi listája megtalálható a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján - http://www.mhsr.sk/.

8.4 A fogyasztónak joga van jogorvoslatért fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait.

8.5 A fogyasztónak joga van alternatív vitarendezés (a továbbiakban: „indítvány”) kezdeményezésére az alternatív vitarendezési szervezet kezdeményezésére, ha az eladó válaszolt a 8.4. Bekezdés szerinti megkeresésre, vagy a feladás dátumától számított 30 napon belül nem válaszolt.

8.6 A javaslatot a fogyasztó nyújtja be az érintett AVR-szervezethez; a bírósághoz fordulás lehetőségét ez nem érinti.

8.7 Ha egynél több alternatív vitarendezési szervezet illetékes az alternatív vitarendezésben, a fogyasztónak jogában áll megválasztani, hogy melyiknek nyújtja be magát. Nem veszik figyelembe a szerződés azon rendelkezéseit, amelyek arra kötelezik a fogyasztót, hogy javaslatot nyújtson be egy előre kijelölt AVR-szervezethez.

8.8 A javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó neve és vezetékneve, kézbesítési cím, elektronikus cím és telefonos elérhetőség, ha van ilyen,
 2. az eladó pontos neve,
 3. a döntő tények teljes és érthető leírása,
 4. annak feltüntetése, hogy mit kér a fogyasztó,
 5. az a nap, amikor a fogyasztó jogorvoslati kérelemmel fordult az eladóhoz, és tájékoztatást adott arról, hogy a vita közvetlen megoldása az eladóval sikertelen volt,
 6. nyilatkozat arról, hogy ugyanazt a javaslatot nem küldték el másik AVR-szervnek, a bíróság vagy a választott bíróság nem döntött az ügyben, a mediációs megállapodást nem kötötték meg, vagy az ügyben az ADR-t nem szüntették meg a 20. § (2) bekezdése alapján. 1 levél törvény a) -e) pontjai. 391/2015 Coll. a fogyasztói viták alternatív rendezéséről és egyes törvények módosításáról

 

8.9 A fogyasztó a kérelemhez csatolja a jogvita tárgyával kapcsolatos dokumentumokat, amelyek igazolják a kérelemben feltüntetett tényeket.

8.10 A pályázat benyújtható papíron, elektronikus formában vagy szóban a jegyzőkönyvben. Az ajánlat benyújtásához a fogyasztó használhatja az űrlapot, amelynek mintáját a 2. sz. 1. számú törvényhez. 391/2015 és amely elérhető a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának és az alternatív vitarendezés minden tárgyának honlapján is.

8.11 Az alternatív vitarendezésről részletesebb tájékoztatást a sz. 391/2015 Coll. a fogyasztói viták alternatív rendezéséről és egyes törvények módosításáról. Részletesebb információk beszerezhetők bármely SOI-felügyelőségnél vagy az ADR-szervezeteknél, amelyek a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett ADR-szervezetek jegyzékébe vannak bejegyezve.

8.12 Az AVR-platform, amelyen keresztül a fogyasztó igényelheti az ADR-t, a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

8.13 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.13 Az eladó jogosult árukat értékesíteni kereskedelmi engedély alapján. A kereskedelmi engedélyeket az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal végzi kompetenciája keretein belül. Korlátozott mértékben a Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság felügyeli többek között a távértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi törvény és a fogyasztóvédelmi törvény betartását.

 

 9. Különleges rendelkezések

 

9.1. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kapcsolatokra a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései az irányadók, ha az ügyfelek vállalkozók, társaságok, állami intézmények, közreműködő szervezetek, nem kormányzati szervezetek, amelyeket állami intézmények hoznak létre.

9.2. Abban az esetben, ha az ügyfél természetes személy, aki megérti a fogyasztóvédelmet, a szállítóval fennálló jogviszonyokra a jelen ÁSZF az irányadó, és a jelen ÁSZF által nem szabályozott jogviszonyokra, illetve a Ptk.-val ellentétes rendelkezésekre kizárólag a Ptk., Valamint az alkalmazandó és hatályos törvények az irányadók. fogyasztóvédelem, különös tekintettel a sz. 250/2007. Sz. törvény és a fogyasztóvédelemről 102/2014. Coll. távértékesítési vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján az áruk értékesítése vagy a szolgáltatások nyújtása tekintetében a fogyasztók védelméről.

9.3. A katalógus nem árajánlat csak a szállító promóciós anyagaként szolgál.

 

10. Záró rendelkezések

 

10.1. Jelen ÁSZF a szállító honlapján való közzétételük napjától érvényes, hacsak azok másként nem rendelkeznek.

10.2. Az ügyfél fenntartja a jogot ezen ÁSZF egyoldalú megváltoztatására.

10.3. A szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF szövegével szemben.

10.4. Szállítás: A megrendelés, a megrendelés visszaigazolása vagy a jelen ÁSZF szerinti egyéb dokumentumok a másik fél részére kézbesítettnek tekintendők:

a) ha az e-mailt a küldés napján használja, ha az üzenetet nem érkezett vissza nem kézbesítettként

b) személyes kézbesítés esetén a szállítmány átvételének vagy átvételének megtagadásakor;

c) postai vagy futárszolgálat útján a vonatkozó nyilvántartásban megadott címre vagy az utolsó ismert címre történő elküldéskor azon a napon, amikor azt a címzett átveszi vagy visszaküldi a küldőnek kéretlenül a gyűjtési (tárolási) időn belül, vagy ismeretlen címzettnek szóló megjegyzéssel, a címzett nem található vagy más módon hasonló fontosságú megjegyzés.

 10.5. Az ügyfél megrendelésének elküldésével az ügyfél hozzáfér a jelen szállító ÁSZF-hez, és azok a szállító megrendelésének visszaigazolásának napján kötelezőek az ügyfél számára. A megrendelés és ezen ügyfél ÁSZF-je közötti ellentmondás esetén a megrendelésben írásban megállapodott az elsőbbséget élvez.

10.6. A szállító fenntartja a jogot a termékek technikai és színeltéréseinek bevezetésére. A katalógusban szereplő szállított termékek és fotók ezért eltérhetnek.

10.7. A szállító nem felelős a nyomtatási hibákért.

 

 

Tisztelt vásárlók,

törvény 7. §-ának rendelkezéseivel összhangban. 102/2014. Sz., A távollévők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédelméről Önnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A Lerni.hu /Hravá škôlka s.r.o / a törvény mellett lehetővé teszi, hogy 100 napon belül indoklás nélkül elállhasson ettől a szerződéstől. A szerződéstől való elállás időtartama 100 nap elteltével jár le attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által kijelölt harmadik fél - a fuvarozó kivételével - átveszi az árut.

A szerződéstől való elállás jogának gyakorlása során világos nyilatkozattal tájékoztassa önt a jelen szerződés alóli elállásról, amelyet a jelen dokumentum fejlécében felsorolt ​​székhelyünk címére küldünk. Erre a célra felhasználhatja az ezen a linken elérhető mintavételi űrlapot: szerződés elállási űrlap

Az elállási időszak akkor marad fenn, ha az elállási jog lejárta előtt értesítést küld nekünk az elállási jog gyakorlásáról.

A szerződéstől való elállás után visszatérítjük a szerződés megkötésével kapcsolatban nekünk teljesített összes kifizetést, különös tekintettel a vételárra, beleértve az áruk Önnek történő leszállításának költségeit is. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha az általunk kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választott. A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 napon belül visszakapjuk Önnek a jelen szerződésről való elállási értesítésünk és a visszaküldött áruk egyidejű kézhezvételétől az alábbiak szerint. Kifizetésük ugyanúgy történik, mint amit a fizetéskor használtál, hacsak nem kifejezetten beleegyeztél egy másik fizetési módba, további díjak felszámítása nélkül.

A megvásárolt árukért való fizetést csak akkor fizetjük ki Önnek, ha a visszaküldött árut a jelen dokumentum fejlécében megadott székhelyünk címére kézbesítjük, vagy az áruszállítást igazoló dokumentum bemutatásakor, amelyik előbb bekövetkezik.

Küldje el az árut, vagy vigye el a jelen dokumentum fejlécében megadott székhelyünk címére legkésőbb a szerződéstől való elállás jogának gyakorlásától számított 14 napon belül. A határidő betartottnak tekintendő, ha az árut a 14 napos határidő lejárta előtt küldi el.

Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli.

Ön felelős az áru értékének bármilyen csökkenéséért, amely az áruk jellegének, tulajdonságainak és működőképességének meghatározásához szükséges kezelésektől eltérő kezelés következtében következik be. Ön felelős a szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok megsértéséért is.

 

Lerni.hu


 

 

Bevásárlókosár (0)

Az ön kosara üres.